Home

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter beschermt. De Nederlandse wetgeving is aangepast om aan deze nieuwe richtlijn te voldoen. De Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders is de ‘Wet bescherming klokkenluiders’ geworden. Op deze website leest u wat dit betekent voor melders, en vooral voor werkgevers bij wie ten minste vijftig personen werkzaam zijn.

Dit is een animatie met de titel Betere bescherming voor klokkenluiders er spreekt een VoiceOver


Bent u een werkgever in de private sector met 50 tot 249 werknemers?

Dan is deze boodschap voor u bedoeld.

Vanaf 17 december 2023 gelden voor uw bedrijf nieuwe regels waar uw interne meldregeling voor vermoedens van misstanden aan moet voldoen.

Informeer ook uw medewerkers hierover.

Waarom?

In de Europese Unie zijn nieuwe regels afgesproken voor het beschermen van klokkenluiders.

Elke lidstaat moet deze regels in eigen wetgeving omzetten.

Daarom geldt in Nederland de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders.

Deze wet geldt voor vrijwel alle werkgevers in Nederland.

Zowel voor overheidswerkgevers als voor private werkgevers.

Voor grotere werkgevers, overheidswerkgevers en werkgevers in de financiële sector gelden de nieuwe regels nu al.

Op www.wetbeschermingklokkenluiders.nl vindt u meer informatie over de nieuwe eisen en een checklist voor het aanpassen van uw interne meldregeling.


Het eindscherm verschijnt. Kijk op: www.wetbeschermingklokkenluiders.nl
Een productie van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, copyright 2023.