Home

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Daarom wordt ook de Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Wanneer de wetswijziging in werking treedt, hangt ervan af hoe snel het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn in het parlement wordt behandeld. Op deze website leest u bijvoorbeeld wat dat betekent voor melders, maar met name voor werkgevers bij wie ten minste vijftig personen werkzaam zijn.