Home

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Daarom wordt ook de Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Het streven is dat de wetswijziging eind 2021 in werking treedt. Dit hangt ervan af hoe snel het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn in het parlement wordt behandeld. Op deze website leest u bijvoorbeeld wat dat betekent voor melders, maar met name voor werkgevers bij wie ten minste vijftig personen werkzaam zijn.