Wat is er veranderd?

De Wet Huis voor klokkenluiders is aangepast, en heet nu de Wet bescherming klokkenluiders. Op deze pagina leest u in grote lijnen wat dit betekent. Het is geen compleet overzicht en niet alle details zijn vermeld. Maar zo krijgt u in één oogopslag een beeld van de belangrijkste veranderingen.

Op deze afbeeldingen staat samengevat wat de huidige situatie rond bescherming van klokkenluiders en meldprocedures bij organisaties inhoudt, en hoe dat eruit ziet nadat de wet gewijzigd is. Deze informatie is ook terug te lezen in de tekst van deze pagina.

Beschermingsmaatregelen

Meldprocedures