Over deze website

Deze website is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met deze website willen we in eerste instantie werkgevers informeren over de komende wijzigingen in de klokkenluiderswetgeving.

Werkgevers moeten als gevolg van de omzetting in Nederlandse wetgeving van de Europese klokkenluidersrichtlijn onder andere hun interne meldprocedure aanpassen. Het ministerie wil werkgevers via deze website daarbij ondersteunen. De informatie op deze website kunnen werkgevers ook gebruiken om de bij hen werkzame personen te informeren over de komende wetswijzigingen.

Een veilig werkklimaat

De website is ook bedoeld om het belang van preventie van klokkenluiden te benadrukken en stimuleren. Het is immers in ieders belang dat binnen alle organisaties een veilig werkklimaat bestaat of ontstaat waarbij (potentiële) misstanden liefst intern worden opgelost en waarbij organisaties leren van meldingen en (potentiële) misstanden.

Doelgroepen van de website

Alhoewel deze website vooral bedoeld is voor werkgevers, is de informatie ook relevant voor andere partijen, zoals werknemers, ambtenaren, zzp’ers, bevoegde autoriteiten, et cetera.

Heeft u een vraag?

Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ) of stuur ons een bericht via het formulier op de contactpagina.

Website Huis voor klokkenluiders

Naast deze website bestaat er de website van het Huis voor klokkenluiders. Deze website bevat informatie voor potentiële melders van vermoedelijke misstanden (het Huis geeft advies en kan op verzoek van een melder een onderzoek doen). Daarnaast is er informatie opgenomen die bedoeld is om werkgevers te stimuleren en met praktische tips te helpen om de integriteit binnen hun organisatie te bevorderen.