Veelgestelde vragen (FAQ)

Op deze pagina vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) van werkgevers over de Wet bescherming klokkenluiders. Vaak gaat het om praktische vragen over de gevolgen van de wet voor individuele werkgevers. De veelgestelde vragen worden regelmatig bijgewerkt.

I Vragen over intern melden

II Vragen over de functionarissen die moeten worden aangewezen in de interne meldprocedure

III Vragen over extern melden

IV Vragen over anoniem melden en geheimhoudingsbepalingen

V Vragen over sancties bij het niet voldoen aan de wet

VI Vragen over de meldregelingen van internationale werkgevers (multinationals)

Gebruik en disclaimer veelgestelde vragen (FAQ)

Van de informatie in deze FAQ mag onbeperkt gebruik worden gemaakt, mits de bron wordt vermeld. Aan deze informatie is de grootst mogelijke zorg besteed, maar onjuistheden en onvolledigheden kunnen niet worden uitgesloten. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van de informatie in dit document.