Voor melders

Op deze website kunt u lezen wat de Wet bescherming klokkenluiders voor melders betekent en voor werkgevers. Voor persoonlijke ondersteuning kunt u terecht bij het Huis voor klokkenluiders.

Met de Wet bescherming klokkenluiders wordt de klokkenluider (melder) beschermd. Die bescherming liep in de lidstaten van de Europese Unie erg uiteen. Ook was de bescherming niet op alle beleidsgebieden gelijkmatig. Daarom is er een Europese richtlijn vastgesteld en moest ook de wet in Nederland worden aangepast. Belangrijke veranderingen sinds 17 december 2023 zijn:

  • De bewijslast voor benadeling van de melder ligt nu bij de werkgever, niet bij de melder.
  • De interne meldprocedure is aangepast aan strengere eisen.
  • De nieuwe regels voor bescherming gelden ook voor mensen buiten loondienst, zoals vrijwilligers, stagiairs en zzp’ers.
  • Er zijn meer maatregelen voor steun en bescherming. Niet alleen voor klokkenluiders, maar ook voor mensen die hen helpen. Denk aan vertrouwenspersonen, familie of collega’s.
  • Melders moeten binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging krijgen.
  • Melders moeten van de organisatie waaraan zij melden binnen drie maanden informatie krijgen over de stand van zaken en verdere behandeling van hun melding.
  • Ook melders die direct extern melden krijgen bescherming. Maar intern melden blijft de voorkeur houden.
  • Er zijn autoriteiten aangewezen om meldingen over inbreuken op bepaalde terreinen van het Unierecht te ontvangen, onderzoeken en behandelen.

Huis voor klokkenluiders

Overweegt u een melding te doen over misstanden bij uw organisatie, of wilt u dat doen namens iemand die u kent? Wilt u een melding doen bij een van de bevoegde autoriteiten? Dan kunt u voor advies bij het Huis voor klokkenluiders terecht. Ook kan het Huis voor klokkenluiders onderzoek doen naar misstanden (voor zover de melding niet kan worden opgepakt door een andere bevoegde autoriteit) en eventuele benadeling van de melder. Bovendien heeft het Huis ten aanzien van werkgevers een preventieve, informerende taak met betrekking tot integriteit en klokkenluiden. Lees meer op www.huisvoorklokkenluiders.nl.