Wetstraject

In 2019 kwam er een Europese klokkenluidersrichtlijn. Om aan die richtlijn te voldoen, wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast. In 2020 en 2021 is er een voorstel gemaakt voor een aangepaste wet. Als dat wetsvoorstel in werking treedt, gaat de Wet Huis voor klokkenluiders ‘Wet bescherming klokkenluiders’ heten. Op deze pagina leest u meer over de stappen in dit proces en waar we op dit moment staan.

Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn, kan de gewijzigde wet in werking treden. Dan voldoet de Nederlandse regelgeving voor klokkenluiders aan de eisen van de richtlijn. Wanneer het zover is, is afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en daarna de Eerste Kamer. Hieronder kunt u lezen hoe dit wetgevingsproces eruit ziet en in welke fase het voorstel op dit moment zit. We houden u op de hoogte van dit wetgevingsproces op onze nieuwspagina.

Stand van zaken: Wetsvoorstel bij de Tweede Kamer

In de infographic hieronder ziet u de voortgang van het wetsproces. Op 1 juni 2021 werd het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Daar ligt het wetsvoorstel nog. De Tweede Kamer heeft al schriftelijke vragen gesteld waar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties antwoord op heeft gegeven. Ook is het wetsvoorstel door de minister aangepast. De Kamer stelt mogelijk meer schriftelijke vragen. Na de schriftelijke fase zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel ook mondeling behandelen. Op de website van de Tweede Kamer vindt u alle relevante kamerstukken. Bekijk ook ons nieuws voor de laatste stand van zaken.

Schema met alle stappen van het wetsproces in blokken, op volgorde. Stap 1: schrijven concept-wetsteksten (afgerond), stap 2: internetconsultatie (afgerond), stap 3: wetsvoorstel naar Raad van State (afgerond), stap 4: wetsvoorstel naar Tweede Kamer (afgerond), stap 5: schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer (afgerond), stap 6: plenaire behandeling in de Tweede Kamer (afgerond), stap 7: Wetsvoorstel naar Eerste Kamer (staat open), stap 8: schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer (staat open), stap 9: plenaire behandeling in de Eerste Kamer (staat open), stap 10: bekrachtiging, publicatie en inwerkingtreding (staat open).
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties