Wetstraject

In 2019 kwam er een Europese klokkenluidersrichtlijn. Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (grotendeels) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Hieronder kunt u lezen over wetgevingsproces. We houden u op de hoogte van dit wetgevingsproces op onze nieuwspagina.

Stand van zaken: Wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer

In de infographic hieronder ziet u de voortgang van het wetsproces. Op 20 december 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de koning (BiZa/AZ) heeft op 17 januari 2023 een blanco eindverslag over het wetsvoorstel uitgebracht. Dat betekent dat de Kamercommissie geen vragen of opmerkingen over het wetsvoorstel heeft. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 januari 2023 als hamerstuk afgedaan. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dus zonder plenair debat aangenomen. Zie Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluiders (35.851) - Eerste Kamer der Staten-Generaal

De wet is op 3 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad.
De wet is op 18 februari 2023 grotendeels in werking getreden. 

Schema met alle stappen van het wetsproces in blokken, op volgorde. Stap 1: schrijven concept-wetsteksten (afgerond), stap 2: internetconsultatie (afgerond), stap 3: wetsvoorstel naar Raad van State (afgerond), stap 4: wetsvoorstel naar Tweede Kamer (afgerond), stap 5: schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer (afgerond), stap 6: plenaire behandeling in de Tweede Kamer (afgerond), stap 7: Wetsvoorstel naar Eerste Kamer (afgerond), stap 8: schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer (afgerond), stap 9: plenaire behandeling in de Eerste Kamer (afgerond), stap 10: bekrachtiging, publicatie en inwerkingtreding (afgerond).