Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het wetgevingsproces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: Johri Maat over integriteitsbeleid en een veilig werkklimaat bij de rijksoverheid, de voortgang van het wetgevingsproces  en een handige begrippenlijst bij het wetsvoorstel en de verdere planning van het wetgevingsproces.

Minister van BZK reageert op nader verslag Tweede Kamer

Op 31 oktober stuurde minister Bruins-Slot (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) haar reactie op het nader verslag naar de Tweede Kamer. Bij deze nota naar aanleiding van het nader verslag stuurde ze ook een derde nota van wijziging en enkele andere documenten naar de Tweede Kamer. Op 10 november besloot de vaste commissie voor Binnenlandse zaken dat het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitsprak om het wetsvoorstel voor 1 december 2022 te behandelen.

Minister van BZK reageert op nader verslag Tweede Kamer

Foto van minister Bruins Slot aan een vergadertafel.

“Goed integriteitsbeleid beschermt de organisatie, de samenleving en medewerkers tegen elkaar”

Naast de nieuwe wet lopen er verschillende pilots om de positie van klokkenluiders in de samenleving te verbeteren. We interviewden voormalig integriteitscoördinator Johri Maat over zijn rol en visie op een veilig werkklimaat bij de rijksoverheid, het proces rondom meldingen van mogelijke misstanden en de pilot ‘Mediation en juridische ondersteuning voor melders bij de sector Rijk’.

“Goed integriteitsbeleid beschermt de organisatie, de samenleving en medewerkers tegen elkaar”

Foto van Johri Maat, integriteitsexpert bij het Rijk.
Beeld: ©Rijksoverheid

Voortgang wetgevingsproces: nader verslag en andere documenten nu beschikbaar

Onlangs verschenen het nader verslag, de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de tweede nota van wijziging, de wetenschapstoets, de nota naar aanleiding van het nader verslag en de derde nota van wijziging. We zetten de documenten voor u op een rijtje.

Nader verslag, wetenschapstoets en andere documenten nu beschikbaar

Rode achtergrond met wit notitieblok.

Begrippenlijst rond het voorstel Wet bescherming klokkenluiders

Heeft u de begrippenlijst al gezien? Daarin staat de betekenis van juridische en technische begrippen die voorkomen in het wetsvoorstel en op de website. De begrippenlijst is bedoeld als hulpmiddel om de teksten op de website en het wetsvoorstel beter te begrijpen.

Begrippenlijst

Dit staat er op de planning voor het wetgevingsproces dit najaar

De Tweede Kamer kan snel verder met de behandeling van het wetsvoorstel. Het nader verslag, de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de tweede nota van wijziging,  de wetenschapstoets, de nota naar aanleiding van het nader verslag en de derde nota van wijziging zijn verschenen. Op 10 november besloot de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel gereed is voor de plenaire behandeling. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, volgt daarna de behandeling in de Eerste Kamer.

Dit staat er op de planning voor het wetsproces dit najaar

Oproep: deel de nieuwsbrief met anderen!

De nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders informeert lezers over de voortgang van het wetsproces. Er staan handige praktijkverhalen en voorbeelden voor werkgevers en werknemers. Kent u mensen die belang hebben bij deze informatie? We nodigen u van harte uit om de nieuwsbrief met hen te delen, zodat zij op tijd weten wat er verandert en bij wie ze terecht kunnen voor vragen. Stuur ze deze mailing door, of gebruik de link onder dit bericht.

Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.