Dit staat er op de planning voor het wetsproces dit najaar

De Tweede Kamer gaat dit najaar verder met de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Op 6 september was er een technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en op 15 september een procedurevergadering, waarin de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken enkele besluiten nam over het vervolg van het traject. De planning voor de komende tijd zetten we in dit artikel op een rijtje.

De commissie besloot in de procedurevergadering van 15 september om de datum voor inbreng voor het nader verslag vast te stellen op woensdag 19 oktober. Hierin stellen Kamerfracties vragen over het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. De regering wordt gevraagd om vervolgens uiterlijk op 31 oktober 2022 te reageren. Dat doet ze in de nota naar aanleiding van het nader verslag. Dit is de tweede schriftelijke ronde in de behandeling van het wetsvoorstel. De eerste schriftelijke ronde was in het najaar van 2021. In dit artikel van de Tweede Kamer kun je lezen hoe dit precies werkt.

Kans op infractieprocedure proberen te verkleinen

Dit besluit heeft de commissie genomen na het voorstel van Kamerlid Strolenberg (VVD) om 19 oktober vast te stellen als uiterste datum voor inbreng voor het nader verslag. Hij deed dit voorstel om de kans op een procedure bij het Europees Hof van Justitie met mogelijk grote financiƫle gevolgen voor Nederland te verkleinen.

Juridische wetenschapstoets en voorlichting Raad van State

De plenaire vergadering van de Tweede Kamer stemde op 15 september ook in met het voorstel van het Presidium (zie de documenten onder agendapunt 4) om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel. De Kamer verzoekt de voorlichting versneld aan de Kamer te sturen, met het oog op een vlotte implementatie van de EU-richtlijn.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken wil deze voorlichting van de Raad van State graag begin oktober ontvangen. Dat geldt ook voor de juridische wetenschapstoets waar de commissie om heeft verzocht. De wetenschapstoets gaat over de vraag in hoeverre de tweede nota van wijziging tegemoet komt aan de eerder geuite bezwaren tegen het wetsvoorstel.

Rondetafelgesprek

Ook vond er op 6 oktober van 15.00 uur tot 17.15 uur een rondetafelgesprek over de wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders plaats. Hieraan namen de opstellers van de wetenschappelijke toets en enkele betrokken organisaties deel. Dit zijn het Huis voor klokkenluiders, Transparency International Nederland en FNV. Al deze informatie (uit de voorlichting van de Raad van State, de wetenschapstoets en het rondetafelgesprek) kunnen de leden van de vaste commissie gebruiken voor hun inbreng voor het nader verslag. U kunt het rondetafelgesprek terugkijken via debatgemist.tweedekamer.nl.

Gewenste tijdpad

Het gewenste tijdspad (met 6, 19 en 31 oktober als vastgestelde data) ziet er samengevat als volgt uit: