Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Het streven is dat de gewijzigde Wet Huis voor klokkenluiders, die Wet bescherming klokkenluiders gaat heten, eind 2021 in werking treedt. Dit hangt ervan af hoe snel het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn in het parlement wordt behandeld. In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van het wetsproces, maar ook handige praktijkverhalen en voorbeelden die kunnen helpen bij de implementatie van de wet.

Frequentie
Maandelijks

3 edities