Nader verslag, wetenschapstoets en andere documenten nu beschikbaar

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 15 september jl. werden afspraken gemaakt over de verdere behandeling van het wetsvoorstel dit najaar (zie ook: de planning). Inmiddels is er een aantal documenten verschenen die nodig zijn voor de volgende stappen. In dit artikel vindt u een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten.

Nader verslag

Op 24 oktober werd het nader verslag gepubliceerd, waarin Kamerfracties vragen stellen over het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. De regering reageert zo snel mogelijk op deze vragen in de nota naar aanleiding van het nader verslag.

Voorlichting Raad van State

Eerder werd de Afdeling advisering van de Raad van State ook om voorlichting gevraagd over de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel. Die voorlichting is nu te lezen op tweedekamer.nl.

Wetenschapstoets

De vaste commissie had enkele wetenschappers verder verzocht om een wetenschapstoets uit te voeren over de mate waarin de tweede nota van wijziging tegemoetkomt aan de eerder geuite bezwaren tegen het wetsvoorstel. Deze wetenschapstoets kunt u downloaden op tweedekamer.nl.