Minister van BZK reageert op nader verslag Tweede Kamer

Op 24 oktober jl. bracht de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer het nader verslag uit over het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Op 31 oktober 2022 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie daarop de nota naar aanleiding van het nader verslag, een derde nota van wijziging en enkele andere documenten naar de Tweede Kamer. In de nota naar aanleiding van het nader verslag reageert ze op de vragen van de Kamerleden.

Foto van Minister Bruins Slot van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, zittend aan een vergadertafel.

Om klokkenluiders beter te beschermen en vanwege de infractieprocedure is het belangrijk dat het wetstraject zorgvuldig, maar vlot doorgaat. In de derde nota van wijziging stelt de minister nog meer wijzigingen voor om het wetsvoorstel verder te verbeteren. De minister ziet de uitnodiging voor een spoedige plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer graag tegemoet. In haar procedurevergadering van 10 november besloot de vaste commissie voor Binnenlandse zaken dat het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitsprak om het wetsvoorstel voor 1 december 2022 te behandelen.

Aangeboden stukken

De volgende stukken liggen sinds 31 oktober 2022 bij de Tweede Kamer: