Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het wetgevingsproces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: de Tweede Kamer ontvangt een technische briefing over het aangepaste wetsvoorstel, er is nu een online begrippenlijst beschikbaar, een update van de planning van het wetsvoorstel en een nieuwe publicatie van het Huis voor klokkenluiders gaat in op succesfactoren van een interne meldregeling.

Tweede Kamerleden stellen vragen tijdens technische briefing over gewijzigd wetsvoorstel

Op 6 september 2022 gaven ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een technische briefing aan een aantal Tweede Kamerleden. Hierin lichtten ze het aangepaste wetsvoorstel toe. Ook kwamen de gevolgen van de te late implementatie van de EU-richtlijn uitgebreid ter sprake.

Tweede Kamerleden stellen vragen tijdens technische briefing over gewijzigd wetsvoorstel

Antwoorden op Kamervragen over het aangepaste wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn

Naar aanleiding van de tweede nota van wijziging stelden de fracties uit de Tweede Kamer allerlei vragen. Die gingen o.a. over de planning voor behandeling van het wetsvoorstel en de infractieprocedure die is ingesteld door de Europese Commissie. In de Kamerbrief van 1 september 2022 gaat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in op deze vragen. Ook gaat zij in op het vervolg van de initiatiefnota van het Kamerlid Omtzigt.

Antwoorden op Kamervragen over het aangepaste wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn

Nieuw: begrippenlijst rond het voorstel Wet bescherming klokkenluiders

Een wetsvoorstel zit vol juridische en technische begrippen. En de betekenis van zo’n woord luistert vaak nauw. Daarom gebruiken we ze op deze website soms ook. Nu is er een begrippenlijst beschikbaar waarin de betekenis van al die begrippen staat uitgelegd. De begrippenlijst is bedoeld als hulpmiddel om de teksten op de website en het wetsvoorstel beter te begrijpen.

Begrippenlijst

Dit staat er op de planning voor het wetgevingsproces dit najaar

De Tweede Kamer gaat dit najaar verder met de behandeling van het wetsvoorstel. Uiterlijk op 19 oktober moeten de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hun inbreng leveren voor het zogenaamde nader verslag (met vragen van de Kamerfracties). De Tweede Kamer verzoekt de regering om daar uiterlijk op 31 oktober op te reageren in de Nota naar aanleiding van het nader verslag. Vervolgens is de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voorzien voor de week van 7 november, waarna de stemming over het wetsvoorstel kan plaatsvinden op 15 november.

Dit staat er op de planning voor het wetsproces dit najaar

Publicatie: wat zijn de succesfactoren in een meldregeling?

Een succesvolle melding: wat is dat? Daar liet het Huis voor klokkenluiders onderzoek naar doen door de Universiteit Utrecht. In deze publicatie lees je handige tips, aandachtspunten en succesfactoren voor een goede interne meldprocedure.

Publicatie: wat zijn de succesfactoren in een meldregeling?

Help onze website verbeteren!

We willen onze informatievoorziening graag afstemmen op uw behoeften. Welke informatie mist u nog? Is het begrijpelijk? En past de informatie die er staat wel bij wat u zoekt? We horen het graag! Vul in een paar minuten deze online vragenlijst in.

Wat vindt u van deze website?

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.