Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het proces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: een update over het wetstraject,  vier vragen over het zwijgbeding, integriteitsexpert Alain Hoekstra vertelt over de IntegriteitsWijzer en het jaarverslag van het Huis voor klokkenluiders.

Wetswijziging onderwerp van commissiedebat

Wat is het laatste nieuws rond het wetstraject? Het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders ligt nog steeds bij de Tweede Kamer. De eerstvolgende stap is dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken de wetswijziging op 21 april 2022 bespreekt in een commissiedebat. Ook reageerde Nederland op de ingebrekestelling van de Europese Commissie en wacht de regering nu op een reactie van de Europese Commissie over het vervolg.

Wetswijziging onderwerp van commissiedebat

Een wettelijk verbod op zwijgbedingen voor klokkenluiders

Een zwijgbeding of geheimhoudingsbeding zorgt ervoor dat je als werkgever of werknemer bepaalde informatie niet met derden mag delen. Op dit moment zijn er een paar artikelen in het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan een zwijgbeding voor klokkenluiders nu al ongeldig kan zijn of ongeldig verklaard kan worden door de rechter. Maar in de nota van wijziging op het implementatievoorstel van de klokkenluidersrichtlijn wordt een specifiek verbod op zwijgbedingen voor klokkenluiders voorgesteld. Hoe werkt dat precies?

Een wettelijk verbod op zwijgbedingen voor klokkenluiders

‘Je bent nooit klaar met integriteit’

Met de IntegriteitsWijzer van het Huis voor klokkenluiders kun je toetsen of jouw integriteitsbeleid nog verbeterd kan worden. De tool is is bedoeld om grote organisaties aan hun proces te laten werken, en om kleine organisaties te inspireren. Om met integriteitsexpert Alain Hoekstra te spreken: "Men heeft zelf vaak niet eens een idee van wat ze kunnen doen aan integriteitsbevordering". Hij vertelt in dit interview wat daarvoor nodig is.

‘Je bent nooit klaar met integriteit’

Foto van Alain Hoekstra

Huis voor klokkenluiders publiceert jaarverslag 2021

Het Huis voor klokkenluiders bestaat alweer vijf jaar. In het jaarverslag over 2021 blikt het Huis terug op de resultaten in een gekke (crisis)tijd. Behalve advies bieden en onderzoek doen, focust het Huis zich meer en meer op preventie en het verbeteren van integriteitsbeleid. Lees in vogelvlucht wat het Huis vorig jaar allemaal wist te realiseren.

Huis voor klokkenluiders publiceert jaarverslag 2021

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.