Wetswijziging onderwerp van commissiedebat

Het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn is nog steeds in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 21 april 2022 is er een commissiedebat gepland over de wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders.

Wat ging hieraan vooraf?

In de brief van 4 februari 2022 liet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer weten dat zij het wetsvoorstel graag samen wil bekijken. Meer specifiek: op welke punten uit de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn kan worden aangevuld. Daarbij informeerde ze de Tweede Kamer ook over de ingebrekestelling die Nederland van de Europese Commissie heeft ontvangen. Dit komt omdat Nederland de eigen wetgeving niet op tijd heeft aangepast aan de EU-klokkenluidersrichtlijn. Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken besloot op 24 februari 2022 vervolgens om een commissiedebat te houden over de wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. Dit is een mondeling overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer met de minister van BZK. Op de agenda van het debat staan de brief van de minister van 4 februari, maar ook allerlei andere Kamerbrieven die zijn uitgebracht vanaf juli 2020, zoals brieven over de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders. Het commissiedebat is gepland op 21 april 2022 van 15.00-18.30 uur en is voor iedereen te volgen via een livestream op de website van de Tweede Kamer.

Alle documenten rond het wetstraject vind je op tweedekamer.nl.

Wat gebeurt er verder?

Nederland heeft gereageerd op de ingebrekestelling van de Europese Commissie. Dat moest gebeuren voor 28 maart 2022. Op basis van deze reactie zal de Europese Commissie een ‘met redenen omkleed advies’ aan Nederland uitbrengen. Ook daar moet Nederland binnen twee maanden op reageren. De regering wil voorkomen dat de Europese Commissie uiteindelijk een beroepsprocedure bij het Europese Hof aanspant tegen Nederland, omdat zo’n procedure kan leiden tot een hoge boete en/of dwangsom voor Nederland. Er is tot nu toe nog geen boete of dwangsom opgelegd.

De minister van BZK zal in een gesprek met EU-commissaris Reynders om begrip vragen voor de Nederlandse situatie. Ze wil bereiken dat Nederland de ruimte krijgt om zorgvuldig een wet te maken die niet alleen de EU-richtlijn goed implementeert, maar ook leidt tot verdere verbetering van de positie van klokkenluiders. De minister van BZK streeft ernaar om zo snel mogelijk tot een wetsvoorstel te komen waar de Tweede Kamer mee instemt en waarmee tegelijkertijd een beroepsprocedure bij het Europese Hof wordt voorkomen.

Wat geldt er in de periode totdat de wet in werking getreden is?

De EU-klokkenluidersrichtlijn heeft al een aantal gevolgen, ook al is de wet nog niet in werking getreden. Zeker voor de overheid. Lees daarover  meer in deze factsheet.

In de tussentijd is het goed om je als werkgever voor te bereiden op de wetswijziging. Zoals het aanpassen van de interne meldprocedure aan de nieuwe eisen. Zie ook de Tips voor het inrichten van de meldprocedure.

En natuurlijk is het belangrijk dat werkgevers blijven investeren in een veilig werkklimaat, waarin iedereen zich veilig voelt om intern een melding te doen. Zie voor tips daarvoor de pagina Integriteit bevorderen van het Huis voor klokkenluiders. Lees ook ons interview over de IntegriteitsWijzer die het Huis voor klokkenluiders ontwikkeld heeft.