Huis voor klokkenluiders publiceert jaarverslag 2021

Het Huis voor klokkenluiders helpt melders van misstanden, draagt bij aan een (beter) integriteitsbeleid bij organisaties en doet onderzoek. In 2021 bestond het Huis alweer vijf jaar. Dit jaar lag de focus volgens het jaarverslag vooral op het voorkomen van benadeling van melders op de werkvloer, en op maatwerk bij de advisering van melders.

Bellende man met papieren op het bureau.

In 2021 kreeg het Huis ruim 200 adviesverzoeken waarvan er elf over (vermoedelijke) misstanden gingen. Zo’n 249 keer werd telefonisch advies gevraagd. Verder werkte het Huis dit jaar aan meer maatwerk, preventie, zichtbaarheid van het Huis in netwerken en publicaties en aan efficiëntere werkprocessen en extra capaciteit. Ook gaven ze aanvullingen op het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders en waren ze (net als voorgaande jaren) erg actief in het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), waar nu 28 autoriteiten uit 22 lidstaten in zitten.

Onderzoek en advies

Het Huis doet soms interventies om een situatie op te lossen zonder dat de klokkenluider hier nadelen van ondervindt. Ook wordt achteraf soms onderzoek gedaan naar de situatie. In 2021 vonden 7 uitgebreide onderzoeken plaats en werden er twee in een grote publicatie uitgelicht. Ook verkende het Huis de mogelijkheden voor extra psychosociale hulp met hun partners op dit gebied.

Preventie en integriteitsbeleid

Een van de focuspunten in 2021 was om klokkenluiders beter te beschermen. Daarvoor zetten ze in op het voorkomen van misstanden op het werk. Niet alleen met advies en interventies na meldingen, maar ook door ook door bij te dragen aan een (beter) integriteitsbeleid bij organisaties. Zo werd in 2021 een verkenning onder integriteitsmanagers gedaan over hun werk en taken. Daar kwam uit dat ze te weinig tijd en ruimte ervaren om hun werk daadwerkelijk uit te voeren, maar ook dat er niet altijd urgentiebesef is in het management van organisaties. Om organisaties verder te helpen, lanceerde het Huis dit jaar de IntegriteitsWijzer. In dit artikel vertelt Alain Hoekstra wat je er als organisatie aan hebt.

Lees het jaarverslag

Op de website van het Huis lees je het hele jaarverslag.