Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

De wet ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn wijzigt de Wet Huis voor klokkenluiders. De naam van deze wet wijzigt in Wet bescherming klokkenluiders. De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden.In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van het wetsproces, maar ook handige praktijkverhalen en voorbeelden die kunnen helpen bij de implementatie van de wet.

Frequentie
Ongeveer zeswekelijks

21 edities

  1. Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

    Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het ...

    Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders