Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het proces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: de Tweede Kamer reageerde op het wetsvoorstel, de gevolgen van een niet-tijdige implementatie van de richtlijn, de voordelen van intern melden en meer achtergrond over de inhoud van de Europese richtlijn.

Bent u al abonnee van onze nieuwsbrief? Deel hem ook met uw collega's!

Tweede Kamer reageert op wetsvoorstel

In september vonden zowel de technische briefing als een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel rond de klokkenluiderswetgeving plaats. De Tweede Kamer bracht op 4 oktober 2021 een verslag uit op het wetsvoorstel.

Tweede Kamer reageert op wetsvoorstel

Wat gebeurt er als we de EU-klokkenluidersrichtlijn niet tijdig implementeren in Nederland?

Op 17 december 2021 moet de EU-richtlijn in alle lidstaten geïmplementeerd zijn. In Nederland ligt het wetsvoorstel nu bij de Tweede Kamer, en die deadline komt snel in zicht. Wat als we die deadline niet halen? De nieuwe regels gaan dan toch al gelden voor overheidswerkgevers, maar werknemers uit de private sector zijn dan nog niet extra beschermd.

Wat gebeurt er als we de EU-klokkenluidersrichtlijn niet tijdig implementeren in Nederland?

Intern melden: niet verplicht, maar vaak de beste optie

Na de wetswijziging is eerst intern melden niet langer verplicht voor men extern een melding kan doen. Maar intern melden is een enorm effectieve en belangrijke manier om misstanden of inbreuken op te lossen. In dit artikel leest u waarom.

Intern melden: niet verplicht, maar vaak de beste optie

De EU-richtlijn: bescherming voor meldingen van inbreuken op het recht van de Europese Unie

De EU-richtlijn zorgt voor een minimumniveau van bescherming voor melders. Niet alleen helpt dit om benadeling of tegenwerking van melders tegen te gaan en het EU-recht beter te handhaven, maar ook moet de drempel om te melden daardoor lager worden. Lees in dit artikel hoe de bescherming van melders precies is vastgelegd in de EU-richtlijn.

De EU-richtlijn: bescherming voor meldingen van inbreuken op het recht van de Europese Unie

Het melden van inbreuken volgens de EU-richtlijn

Straks worden ook melders die inbreuken op het Unierecht aankaarten, beschermd. Maar welke eisen stelt de EU-richtlijn aan meldingen en meldkanalen? Hoe kunnen die meldingen worden gedaan, en waar? In dit artikel leest u hoe dit in de EU-richtlijn is geregeld.

Het melden van inbreuken volgens de EU-richtlijn

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.