Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het proces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: onze website is pas gelanceerd, en we wachten tot na de zomer op ontwikkelingen in het wetsproces. Bent u al abonnee van onze nieuwsbrief? Deel hem ook met uw collega's!

Wetbeschermingklokkenluiders.nl gelanceerd!

Met trots presenteren wij u de website wetbeschermingklokkenluiders.nl! We gaan de website de komende maanden uitbreiden met meer informatie over de nieuwe wet, de gevolgen voor werkgevers en tips en praktijkverhalen om dat handig aan te pakken. U kunt nu al lezen wat er zal veranderen nadat de Wet Huis voor klokkenluiders is vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders.

Wat verandert er na de wetswijziging?

In deze visual ziet u in één oogopslag wat de belangrijkste veranderingen zijn nadat de wet veranderd is. Daar passen wel wat nuances bij. Op de pagina Wat verandert er? vindt u de hele visual en wat meer uitleg bij elk onderwerp.

Wat is er veranderd?

Uitsnede van de visual die de huidige situatie vergelijkt met de situatie na ingang van de Wet bescherming klokkenluiders. Deze informatie staat ook op de pagina Wat verandert er?

Wetsvoorstel verbetert positie klokkenluiders

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. Met dit wetsvoorstel wordt de positie van klokkenluiders sterk verbeterd.

Wetsvoorstel verbetert positie klokkenluiders

Tweede Kamer kijkt naar wetsvoorstel bescherming klokkenluiders

Het wetsvoorstel bescherming klokkenluiders, dat de huidige Wet Huis voor klokkenluiders zal vervangen, is op 1 juni 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De vaste commissie heeft op 17 juni 2021 besloten dat de leden uiterlijk op 15 september 2021 hun inbreng voor het (schriftelijke) verslag leveren.

Tweede Kamer kijkt naar wetsvoorstel bescherming klokkenluiders

Stuur deze nieuwsbrief door!

Heeft u collega's of vakgenoten die ook op de hoogte zouden moeten zijn van de Wet bescherming klokkenluiders? Stuur dan deze nieuwsbrief aan hen door en help ons zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken.

Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.