Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het proces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: meer achtergrond over de inhoud en het nut van de Europese richtlijn, wat betekent de wet voor toezichthouders en handhavers in Nederland, en twee agendatips voor bijeenkomsten over het wetsvoorstel.

Bent u al abonnee van onze nieuwsbrief? Deel hem ook met uw collega's!

De EU-richtlijn: wat staat erin?

Vanwege de Europese richtlijn voor bescherming van klokkenluiders verandert ook de klokkenluiderswet in Nederland. Maar wat staat er nu precies in die richtlijn? Het belangrijkste is dat bescherming voor klokkenluiders in alle lidstaten hetzelfde wordt. Maar er staan ook specifieke aanwijzingen in voor o.a. welke gebieden, inbreuken op het Unierecht en organisaties de richtlijn van toepassing is.

De EU-richtlijn, wat staat erin?

Wat betekent de nieuwe klokkenluiderswet voor toezichthouders en inspecties?

Ook sommige bevoegde autoriteiten zullen iets merken van de nieuwe klokkenluiderswet. De EU-richtlijn stelt namelijk andere eisen aan de behandeling van klokkenluidersmeldingen. Ook is het denkbaar dat autoriteiten vaker zullen moeten samenwerken rond een melding. We zetten alle verwachte veranderingen voor u op een rijtje.

Wat betekent de nieuwe klokkenluiderswet voor toezichthouders en inspecties?

Waarom is er een Europese richtlijn voor klokkenluiders?

U vraagt zich wellicht af: waarom is er eigenlijk een EU-richtlijn gekomen? In de eerste plaats om klokkenluiders in alle lidstaten even goed (en beter) te beschermen. Maar wist u ook dat de markt en het algemeen belang hier baat bij hebben? In dit artikel leest u hoe dat precies zit.

Waarom is er een Europese richtlijn voor klokkenluiders?

Lees de volledige Wet bescherming klokkenluiders

Om u snel van informatie te kunnen voorzien, hebben we de doorlopende versie van de Wet bescherming klokkenluiders op de website beschikbaar gemaakt. Op dit moment is de versie van 15 september 2021 te lezen. We updaten deze zo snel mogelijk wanneer er wijzigingen zijn gemaakt.

Wetstraject

29 september 2021: Technische briefing door Huis voor Klokkenluiders

Op 29 september van 12:30 tot 13:30 zal het Huis voor klokkenluiders de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van een technische briefing voorzien over de ontwikkelingen rond de nieuwe klokkenluiderswet. U kunt deze briefing live volgen op de website van de Tweede Kamer.

Volg de technische briefing

30 september 2021: Rondetafelgesprek EU-Klokkenluidersrichtlijn

Op 30 september van 14:00 tot 17:00 vindt er een rondetafelgesprek plaats over de EU-klokkenluidersrichtlijn. Daar nemen allerlei belanghebbenden aan deel: o.a. het Huis voor klokkenluiders, belangenorganisaties voor klokkenluiders, de Stichting van de Arbeid en (familieleden van) oud-klokkenluiders. U kunt dit gesprek ook live volgen op de website van de Tweede Kamer.

Volg het rondetafelgesprek

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.