Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de Wet bescherming klokkenluiders en de campagne Veilig werkklimaat.

Regiobijeenkomst Veilig werkklimaat Amersfoort op 14 mei

Bent u ondernemer in de regio Amersfoort en omgeving (midden-Nederland)? Wilt u weten hoe u zorgt voor een open en veilig werkklimaat? Kom naar de bijeenkomst Veilig werkklimaat op 14 mei 2024 in Amersfoort! Lees hier meer over het programma en hoe u zich kunt aanmelden.  

Logo Veilig werkklimaat

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) pakt grensoverschrijdend gedrag aan

In de nasleep van The Voice of Holland en naar aanleiding van alarmerende enquêteresultaten heeft de NVvH concrete maatregelen genomen om te zorgen voor een veilig werkklimaat, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Voorzitter Inger Schipper benadrukt het belang van deze acties: "Grensoverschrijdend gedrag moet stoppen."

FAQ 'Waar moet een interne meldregeling aan voldoen?'

De interne meldregeling voor het melden van vermoedens van misstanden moet aan veel eisen voldoen. Om dit verder te verduidelijken en actualiseren, hebben we enkele toevoegingen gedaan aan de FAQ’s

Wanneer is iemand een klokkenluider? Het verhaal van Babboe fietsen versus Zorgcentrum De Lemborgh in Sittard

Klokkenluiders spelen een cruciale rol in het blootleggen van misstanden en het bevorderen van transparantie in organisaties. Recentelijk zijn twee gevallen in het nieuws geweest die een melding maakte van een ‘redelijk vermoeden van een misstand’: Babboe bakfietsen en zorgcentrum De Lemborgh in Sittard. De ene zaak betrof een klokkenluider maar de andere niet. Wat maakt dit verschil? Lees hier verder.

Internetconsultatie AMvB anoniem melden van misstanden open tot en met 14 mei

De internetconsultatie over de AMvB anoniem melden vermoedens van misstanden is op 2 april opengesteld. Via de link naar de internetconsultatie kunt u de relevante documenten inzien en op het besluit reageren. Meer weten? Hier kunt u het volledige nieuwsbericht over de internetconsultatie raadplegen. 

Meer werk voor het Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders publiceerde op 18 maart 2024 zijn jaarverslag van 2023. Het jaarverslag laat zien dat in 2023 het werk voor het Huis toenam. Wat zijn hier de oorzaken voor

Verwijst uw website al naar al www.wetbeschermingklokkenluiders.nl? Zo houden we het werkklimaat samen veilig!
 

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.