Huis voor klokkenluiders beleeft jaar vol veranderingen

Het Huis voor klokkenluiders kreeg er in 2023 veel werk bij, zo blijkt uit het jaarverslag dat het Huis op 18 maart 2024 publiceerde. In totaal namen 369 mensen die een misstand op het werk vermoedden, met het Huis contact op voor advies: een toename van 50% in vergelijking met 2022. Ook kreeg het Huis in 2023 meer informatieverzoeken en verzoeken tot onderzoek.  

Een oorzaak van de toename is dat de Wet bescherming klokkenluiders op 18 februari in werking trad. Ook de grotere (media)aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, fraudezaken en overtredingen van veiligheidsregels speelden een rol. 
 
In vorige jaren was het aantal meldingen van een vermoeden van een misstand ongeveer gelijk verdeeld over de publieke, semipublieke en private sector. Uit het jaarverslag blijkt dat in 2023 het  aandeel van de semipublieke sector, vooral de zorg, flink is gegroeid.