FAQ: waar moet een interne meldregeling aan voldoen?

Alle werkgevers met minstens 50 werknemers moeten een interne meldregeling hebben die voldoet aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders. Hetzelfde geldt voor bepaalde werkgevers met minder dan 50 werknemers, zoals bedrijven die actief zijn in de financiële sector. 

Er gelden wettelijke eisen waaraan een interne meldregeling moet voldoen. Zo moet er zijn vastgelegd hoe wordt omgegaan met een interne melding van een vermoeden van een misstand. En bij welke onafhankelijke functionaris(sen) melders terecht kunnen, zoals een integriteitsmedewerker, jurist of onafhankelijke derde. Wilt u controleren of uw organisatie voldoet aan deze eisen? Op onze FAQ-pagina (rubriek I, vraag twee) vindt u het overzicht van wettelijke eisen aan de meldregeling. Wij raden u daarnaast aan de checklist interne meldprocedure te gebruiken en deze video met stappenplan voor een goede meldregeling te bekijken. Heeft u advies nodig bij het opstellen of aanpassen van uw interne meldregeling? Neem dan contact op met het Huis voor Klokkenluiders. Zij helpen u graag verder.