Internetconsultatie Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): anoniem melden van misstanden

De internetconsultatie over de AMvB anoniem melden vermoedens van misstanden is op 2 april opengesteld. Via de volgende link kunt u de relevante documenten inzien en op het besluit reageren: Overheid.nl | Consultatie Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden (internetconsultatie.nl). De internetconsultatie staat open tot en met 31 augustus.*

De inwerkingtreding van dit besluit stelt verplichtingen aan de interne meldprocedure (als bedoeld in artikel 2 van de Wet bescherming klokkenluiders) van werkgevers. Zij moeten dan rekening houden met de eisen van het besluit aan de wijze waarop anoniem gemeld kan worden en de eisen waaraan een functionaris moet voldoen bij wie deze anonieme melding kan worden gedaan.

Wat is internetconsultatie?

Via internetconsultatie kunnen mensen, bedrijven en instellingen informatie krijgen over wetten en regels die in voorbereiding zijn en suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid daarvan te verbeteren.

*dit bericht is op 27 juni geactualiseerd.