Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de Wet bescherming klokkenluiders en de campagne ‘Veilig werk- en meldklimaat’. 

Wet bescherming klokkenluiders vanaf 17 december geldig voor alle werkgevers met 50 of meer werknemers

Bent u een werkgever in de private sector met 50 tot 249 werknemers? Dan gelden voor uw bedrijf vanaf 17 december 2023 nieuwe regels voor de interne meldregeling. Voor grotere werkgevers, overheidswerkgevers en werkgevers in de financiële sector golden deze regels al. Ga naar https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/ voor meer informatie over de nieuwe eisen en gebruik de checklist om uw interne meldregeling aan te passen.  

Brochure voor werkgevers en werknemers

Sinds 18 februari 2023 geldt de nieuwe ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Dit betekent dat werkgevers aan een aantal nieuwe eisen moeten voldoen. Om u hiermee te helpen, hebben we een brochure voor werkgevers en werknemers gemaakt. De brochure informeert u over de nieuwe wet aan de hand van een praktijkvoorbeeld. U vindt er tips, uitleg over de interne en externe meldprocedure en doorverwijzingen voor meer informatie en advies. 

Uitbreiding FAQ’s

De webpagina met veelgestelde vragen (FAQ) van werkgevers is uitgebreid. Er zijn nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd. Denk aan de vraag of werkgevers met minder dan 50 werknemers verplicht zijn om een interne meldregeling vast te stellen conform de Wet bescherming klokkenluiders. En kan een onafhankelijke functionaris die meldingen in ontvangst neemt, dezelfde persoon zijn als de vertrouwenspersoon binnen een organisatie? Ook het antwoord op vraag 16, over het anoniem melden van een vermoedelijke misstand, is herzien. 

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst 10 november 2023

Op 10 november 2023 vond in Utrecht de tweede netwerkbijeenkomst plaats van de campagne Veilig werk- en meldklimaat. Leidinggevenden, coördinatoren, vertrouwenspersonen en compliance-officers vanuit verschillende organisaties kwamen bij elkaar. Zij wisselden tips en ervaringen uit, speelden een rol in een theatervoorstelling en volgden diverse workshops. Met VR-brillen en koptelefoons kregen deelnemers zelfs een inkijkje in sociale uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Lees er alles over in deze sfeerimpressie van de tweede netwerkbijeenkomst

Terugblik 2023

We hebben veel bereikt in 2023. Dat klokkenluiders wettelijk worden beschermd is nuttig en noodzakelijk. Als medewerkers misstanden veilig intern kunnen melden, kan dat alle betrokkenen een hoop leed besparen. Trots kijken we daarom terug op de ontwikkelingen van afgelopen jaar. De belangrijkste daarvan hebben we op een rijtje gezet in deze terugblik

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.