Tweede netwerkbijeenkomst campagne Veilig werk- en meldklimaat

Op 10 november 2023 vond in Utrecht de tweede netwerkbijeenkomst plaats voor leidinggevenden, coördinatoren, vertrouwenspersonen en compliance-officers van verschillende organisaties. Dit is een onderdeel van de campagne Veilig werk- en meldklimaat. Het doel van de campagne is om onderling kennis te delen en bewustwording te vergroten van het belang van een veilig werkklimaat.

Deelnemers aan de workshop 'Met andere ogen' dragen VR-brillen.

De middag begon met Regietheater The Big Mo. De acteurs van The Big Mo speelden drie scenes waarin irritaties op het werk, pestgedrag en de verhouding tussen leidinggevende en medewerker werden (na)gespeeld. Hierbij kreeg het publiek de mogelijkheid om in te grijpen, waarna de scène een ander vervolg kreeg. De scènes waren herkenbaar en inzicht gevend. 

Er volgden twee rondes met verschillende workshops, zoals een workshop over één sociaal loket. De politie heeft namelijk gekozen voor  één meldloket waar collega’s terecht kunnen met verschillende vragen/meldingen. Dit werkt drempelverlagend omdat werknemers niet hoeven te zoeken in het ‘woud van verschillende meldpunten’. De mensen van het sociaal loket zorgen ervoor dat hun collega’s naar het juiste loket worden doorverwezen afhankelijk van het type melding. Denk aan een integriteitsschending, een misstand of discriminatie. 

In de workshop, ‘Met andere ogen’, kregen deelnemers via een VR-bril en koptelefoon een inkijkje in verschillende situaties. Bijvoorbeeld sociale uitsluiting of grensoverschrijdend gedrag in werksituaties. De deelnemers kropen in de huid van verschillende mensen aan een zakelijke gesprekstafel. De verschillende perspectieven en bijbehorende keuzes gaven een mooie basis voor het daaropvolgende gesprek over sociale veiligheid. 

Ook vond er een workshop plaats waarin het FNV-onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer werd uitgelicht. In het onderzoeksrapport van oktober 2023 concludeert de FNV dat de werkvloer in Nederland vaak niet veilig is (zie: Grensoverschrijdend gedrag – FNV).

In de workshop ‘Een kijkje in de keuken bij SBM Offshore’ konden de deelnemers leren van de ervaringen van het bedrijf. Naast SBM Offshore namen ook andere organisaties deel. Organisaties uit verschillende sectoren zoals de financiële sector, de danssector en de overheid, inspireerden elkaar door inbreng van eigen ervaringen en tips.

Aansluitend vond een netwerkborrel plaats. De deelnemers gebruikten deze tijd om verder kennis te maken en contactgegevens uitwisselen. 

De campagne “veilig werk- en meldklimaat” krijgt in 2024 een vervolg! Komend jaar zullen er weer nieuwe netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd. Houd de nieuwsbrief in de gaten.