Terugblik 2023

We hebben veel bereikt in 2023. Dat klokkenluiders worden beschermd door de wet, is nuttig en noodzakelijk. Als medewerkers misstanden veilig intern kunnen melden, kan dat alle betrokkenen een hoop leed besparen. Trots kijken we daarom terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

De campagne Veilig werk- en meldklimaat is in 2023 van start gegaan. Met de campagne Veilig werk- en meldklimaat zijn in 2023 verschillende bijeenkomsten georganiseerd om onderling kennis te delen en de bewustwording te vergroten van het belang van een veilig werkklimaat.

Op 18 februari 2023 is met inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders de EU-klokkenluidersrichtlijn geïmplementeerd. De Wet bescherming klokkenluiders heeft de voorgaande Wet Huis voor klokkenluiders vervangen. 

Begin september vertrok minister Bruins-Slot naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit betekende dat er een nieuwe bewindspersoon op het dossier Wet bescherming klokkenluiders kwam: staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Ze sprak op 13 september met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer

Twee weken na het commissiedebat vond een tweeminutendebat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit debat dienden Kamerleden van de SP en D66 drie moties in die ook zijn aangenomen

Vanaf 17 december moeten ook werkgevers met 50-249 werknemers voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders. Vanaf die datum geldt de wet voor alle werkgevers met 50 of meer werknemers in zowel de publieke als de private sector. 

In 2024 wordt de campagne Veilig werk- en meldklimaat voortgezet en zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten in het kader van de campagne Veilig werk- en meldklimaat? Geef uw belangstelling dan door via het contactformulier.