Tweede Kamer reageert op wetsvoorstel

Na een technische briefing en een rondetafelgesprek was de Tweede Kamer volledig geïnformeerd over het Wetsvoorstel bescherming klokkenluiders. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 4 oktober 2021 haar verslag uitgebracht over het wetsvoorstel dat vanaf 1 juni 2021 bij de Tweede Kamer in behandeling is. In het verslag delen de Kamerfracties hun reacties, standpunten en nadere vragen over het wetsvoorstel.

Gezamenlijk doel, wel veel vragen

Het doel van een betere bescherming van klokkenluiders wordt breed gedeeld. Wel vragen de fracties op een aantal punten om verduidelijkingen van (het standpunt van) de regering. De vraag om aanpassingen in het wetsvoorstel komt vaker terug, en een enkele keer stelt men de vraag of de implementatietermijn van de Europese richtlijn (17 december 2021) verruimd kan worden. Meerdere fracties vragen ook of dit wetsvoorstel in samenhang met de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders kan worden opgepakt.

Lees het verslag

Lees het verslag op tweedekamer.nl. De regering is nu aan zet om op het verslag te reageren en de gestelde vragen te beantwoorden. Dat gebeurt in de zogenaamde nota naar aanleiding van het verslag. Deze zal ook gepubliceerd worden op Tweedekamer.nl.