Terugblik commissiedebat

Op 13 september was er in de Tweede Kamer een commissiedebat met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de voortgang van het dossier Wet Bescherming klokkenluiders. 

Met het vertrek van minister Bruins Slot begin september naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, is staatssecretaris Van Huffelen nu de verantwoordelijke bewindspersoon voor dit dossier. 

Kamerleden benieuwd naar voortgang nieuw wetsvoorstel

De aanwezige Kamerleden van de fracties van de SP, VVD, D66 en het CDA waren met name geïnteresseerd in het fonds ter ondersteuning van klokkenluiders, de (toekomstige) sanctie- en handhavingstaken van het Huis voor Klokkenluiders, de voortgang van het volgende wetsvoorstel en de bescherming van dansers en sporters. 

Het ministerie van Langdurige Zorg en Sport wil een onafhankelijk integriteitscentrum veilige sport oprichten. De staatssecretaris heeft toegezegd contact op te nemen met de minister voor Langdurige Zorg en Sport om te zorgen voor kennisdeling  en een goede aansluiting krijgen met het systeem dat de minister voor Langdurige Zorg en Sport aan het ontwikkelen is voor meldingsmogelijkheden voor vrijwilligers die in de sportwereld en de danswereld actief zijn. De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer eind dit jaar over het contact met de minister.

Verder benadrukte de staatssecretaris hoe belangrijk het is dat mensen goed geïnformeerd zijn en “zich veilig voelen om een melding te kunnen doen op het moment dat ze een probleem op hun werk tegenkomen”. Daarom is dit jaar de campagne ‘Veilig werk- en meldklimaat’ gestart, waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met werkgevers en werknemers samenwerkt aan een veilig werkklimaat. De staatssecretaris benadrukte dat het belangrijk is om signalen van werknemers serieus te nemen. De campagne wordt in 2024 voortgezet om werkgevers hierin te blijven ondersteunen.

Meer lezen?

Het volledige (concept)verslag van het commissiedebat is te vinden op tweedekamer.nl. Ook alle agendapunten en stukken van het debat kunt u daar lezen.