Terugblik ‘Tweeminutendebat klokkenluiders’ 27 september

Tijdens het commissiedebat op 13 september is door Kamerlid Temmink (SP) een tweeminutendebat aangevraagd. Een tweeminutendebat is een kort debat waarbij iedere politieke partij twee minuten spreektijd krijgt. Zo’n kort debat wordt gebruikt om een onderwerp af te ronden waarover Kamerleden al eerder in een commissie hebben gedebatteerd. Tijdens het tweeminutendebat kunnen Kamerleden moties indienen. In dit geval dienden Kamerleden van de SP en D66 drie moties in.

Alle drie de moties aangenomen

Tijdens het tweeminutendebat op 27 september over klokkenluiderswetgeving werden er drie moties ingediend:

  • de motie-Temmink/Inge van Dijk, waarin de regering wordt verzocht om met een plan te komen over hoe het fonds voor klokkenluiders op termijn onafhankelijk kan worden (35851, nr. 56);
  • de motie-Temmink/Inge van Dijk, waarin de regering wordt verzocht om met een voorstel te komen zodat toekomstige boeteopbrengsten vanuit sanctiemogelijkheden voor het Huis voor klokkenluiders ten goede komen aan het fonds voor klokkenluiders (35851, nr. 57);
  • de motie-Dekker-Abdulaziz/Van der Laan, waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken (1) hoe sporters en dansers uit de jeugdselectie die nog niet worden betaald, onder de Wet bescherming klokkenluiders of een andere passende voorziening kunnen vallen en (2) of het mogelijk is de evaluatie van het onafhankelijke integriteitscentrum te betrekken bij de evaluatie van de Wet bescherming klokkenluiders en de Kamer hierover te informeren (35851, nr. 58).

Op 3 oktober is in de Tweede Kamer gestemd over deze moties. Ze zijn alle drie aangenomen. Het ministerie van BZK kijkt nu hoe invulling te geven aan deze moties. Deze vergen nader onderzoek om goed uit te kunnen werken.