Uitbreiding kring van beschermden

Met de Wet bescherming klokkenluiders hebben meer mensen ondersteuning en bescherming tegen nadelige gevolgen bij de melding van een vermoedelijke misstand. Niet alleen werknemers en ambtenaren worden beschermd, maar bijvoorbeeld ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers van werk en aandeelhouders. Ook degenen die de melder bijstaan worden beter beschermd. Op deze pagina leest u welke personen die voor uw organisatie werken ook bescherming krijgen.

Werkgerelateerde activiteiten

In de nieuwe wet worden niet alleen werknemers beschermd, maar iedereen die ‘werkgerelateerde activiteiten’ uitvoert. Dit geldt voor alle activiteiten uit het verleden, heden en toekomst. Zo worden nu onder andere de volgende personen beschermd:

  • werknemers en ambtenaren;
  • zzp’ers, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs;
  • sollicitanten;
  • leveranciers, aannemers en onderaannemers (of personen die werken onder verantwoordelijkheid van deze personen);
  • personen in leidinggevende organen, zoals leden van een raad van commissarissen;
  • aandeelhouders;
  • personen die de melder bijstaan, zoals een vertrouwensadviseur;
  • familieleden en collega’s van de melder, als zij een werkrelatie hebben met degene tegen wie de melding is gericht;
  • interne onderzoekers en degenen die een interne melding in behandeling nemen.

Beschermde meldingen

Wilt u meer weten over welke soort meldingen beschermd worden door de Wet bescherming klokkenluiders? Lees dan verder op de pagina Uitbreiding beschermde meldingen.