Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het proces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: een praktijkverhaal waarin SBM Offshore deelt hoe zij met meldingen omgaan, informatie over het wetstraject, nieuws over het wetsvoorstel en de ingebrekestelling door de EU, en onze nieuwe mediakit is nu beschikbaar.

Bent u al abonnee van onze nieuwsbrief?  Deel hem ook met uw collega's!

Stand van zaken wetsvoorstel en ingebrekestelling

Het wetsvoorstel voor implementatie van de EU-richtlijn ligt op dit moment nog bij de Tweede Kamer. De Europese Commissie heeft Nederland 'in gebreke gesteld' omdat de richtlijn niet op 17 december 2021 is geïmplementeerd. Lees wat dat betekent en wat de laatste ontwikkelingen zijn in dit nieuwsbericht.

Stand van zaken wetstraject en ingebrekestelling

Overzichtsfoto van de Tweede Kamer tijdens een debat.

“Een veilig werkklimaat gaat over persoonlijk leiderschap, bij iedereen in de organisatie”

In dit praktijkverhaal vertellen Erik Lagendijk en Kirsten Stein van SBM Offshore hoe zij werken aan een veilige meldcultuur. Hoe krabbel je als bedrijf op na een flink schandaal? Hoe verlaag je de drempel om intern een melding te doen? En waarom moet je die meldingen juist verwelkomen als waardevolle feedback? Lees het praktijkverhaal!

“Een veilig werkklimaat gaat over persoonlijk leiderschap, bij iedereen in de organisatie”

Erik Lagendijk en Kirsten Stein van SBM Offshore

Wetstraject: waar staan we nu?

Om van wetsvoorstel tot wet te komen, doorloopt  het wetsvoorstel een heel proces. Op deze pagina leest u hoe dat proces eruitziet, en waar we op dit moment staan. Bekijk de nieuwe infographic met alle stappen.

Wetstraject

Visual van de voortgang van het wetstraject Wet Bescherming Klokkenluiders. We zijn halverwege bij stap 'Wetsvoorstel bij Tweede Kamer'.

Bekijk de mediakit!

Met de komende Wet bescherming klokkenluiders komen er wellicht veranderingen in uw organisatie aan. Hoe bereidt u uw personeel hierop voor? In onze mediakit vindt u handige materialen die kunnen helpen bij de communicatie rond dit thema.

Mediakit

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.