Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het wetgevingsproces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: de plenaire behandeling van het wetsvoorstel is geweest, in 2023 start een campagne rond een veilig werk- en meldklimaat en wist u dat u ons een vraag kunt stellen?

Plenaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer

We zijn weer een stapje verder in het proces van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Op donderdagavond 8 december 2022 vond in de Tweede Kamer de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel. De stemmingen over dit wetsvoorstel, vier moties en een aantal amendementen stonden op donderdag 15 december gepland, maar deze zijn uitgesteld naar dinsdag 20 december 2022 tussen 15:00 en 16:00. Als de stemmingen volgende week hebben plaatsgevonden, sturen we u een extra e-mailupdate toe.

Plenaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer

Samenwerken voor een veilig werk- en meldklimaat

Dat klokkenluiders worden beschermd door de wet, is nuttig en noodzakelijk. Maar intern melden kan alle betrokkenen een hoop leed besparen. De wet stelt eisen aan een goed intern meldproces, maar een veilig werk- en meldklimaat is daarbij ook cruciaal. Daarom start er in 2023 een grote campagne om samen te werken aan een veilig werk- en meldklimaat in elke organisatie.

Samenwerken voor een veilig werk- en meldklimaat

Heeft u een vraag?

Voor alle vragen rond het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders kunt u bij ons terecht. Wilt u op de hoogte blijven van de campagne Veilig werk- en meldklimaat? Laat het ons dan weten! Vul het contactformulier in op de contactpagina en vermeld de campagne daarbij. Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren.

Contact

Fijne feestdagen!

Het team achter Wetbeschermingklokkenluiders.nl wenst u alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2023! Ook in dat jaar blijven we u informeren over alle ontwikkelingen rond de nieuwe wet en een veilig werk- en meldklimaat. Tot in 2023!

Kerstballen en andere prullen op een tafel uitgestald.

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.