Samenwerken voor een veilig werk- en meldklimaat

Dat klokkenluiders worden beschermd door de wet, is nuttig en noodzakelijk. Maar als medewerkers misstanden intern kunnen melden, kan dat alle betrokkenen een hoop leed besparen. Daarom start er in 2023 een grote campagne om samen te werken aan een veilig werk- en meldklimaat in elke organisatie.

Groep mensen werkt samen en legt de handen op elkaar.

Een intern gemelde misstand goed opvolgen, is goed voor verschillende betrokkenen. Voor de werkgever en organisatie kan reputatieschade worden voorkomen én integriteitsschendingen of misstanden rechtgezet. Dat zorgt voor een meer integere bedrijfsvoering. Maar ook voor melders is dit positief. Extern melden (en dus klokkenluider worden) heeft vaak belastende gevolgen voor de melder.

Intern oplossen is dus voor iedereen beter. Maar daar is wel een veilig werk- en meldklimaat voor nodig. De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vraagt van werkgevers dat ze een goede meldprocedure inrichten. Maar een veilig(er) meldklimaat, hoe krijgt u dat voor elkaar?

Goede voorbeelden

Hiervoor slaat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de handen ineen met partijen als het Huis voor klokkenluiders, vakbonden, multinationals en Transparency International. Onder leiding van een gedragsdeskundig bureau wisselden deze stakeholders ideeën uit over wat er nodig is voor zo’n veilig werk- en meldklimaat van de kant van werkgevers.

Graag gaan zij nu ook met u als organisatie in gesprek om goede voorbeelden met elkaar te delen en uitdagingen te bespreken. Daarom organiseren ze in 2023 een serie bijeenkomsten waarin kennis en ervaring delen voorop staat. Wat werkt wel, en wat niet? Waar moet je aan denken als werkgever? Wat zeggen de wetenschap en experts? Er is ruimte om te delen waar u tegenaan loopt of wat bij uw organisatie succesvol bleek. Zowel werkgevers in de publieke als de private sector zijn welkom op de bijeenkomsten. 

Doet u mee?

Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van de bijeenkomsten? Mail ons dan via de Contactpagina en vermeld in uw bericht ‘veilig werk- en meldklimaat’.