Plenaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer

Op donderdagavond 8 december 2022 vond in de Tweede Kamer de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Er zijn daarbij vier moties en een aantal amendementen ingediend. De stemmingen stonden op donderdag 15 december gepland, maar zijn uitgesteld naar dinsdag 20 december.

Het debat

Tijdens het debat waren de volgende Kamerleden aanwezig:

  • mevrouw Leijten (SP)
  • mevrouw Dekker-Abdulaziz (D66)
  • de heer Omtzigt (Omtzigt)
  • de heer Bushoff (PvdA)
  • mevrouw Van Dijk (CDA)
  • de heer Strolenberg (VVD).

De heer Bushoff sprak daarbij mede namens de fractie van GroenLinks en mevrouw Van Dijk sprak mede namens de fractie van de ChristenUnie. In twee termijnen leverden de Kamerleden en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hun inbreng. Belangrijke onderwerpen die in het debat aan de orde kwamen:

  • een fonds voor klokkenluiders;
  • de definitie van misstand;
  • het regelen van aanvullende sancties.

Er zijn ook een aantal amendementen (voorstellen voor wijziging van het wetsvoorstel) en vier moties ingediend. Het (ongecorrigeerd) stenogram van het debat is te lezen op tweedekamer.nl.

Brief van de minister van BZK over instelling van een fonds

Op 14 december 2022 heeft de minister van BZK een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze toegezegde om in het volgende wetsvoorstel een concreet voorstel te doen voor de instelling van een fonds voor de juridische en psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Het streven is om dat volgende wetsvoorstel in het najaar van 2023 in consultatie te brengen. Op dat moment van consultatie wordt het wetsvoorstel openbaar en kan iedereen daarop reageren. In de brief geeft de minister ook haar appreciatie van vier amendementen die het lid Omtzigt op 14 december 2022 indiende. In deze appreciatie geeft ze haar oordelen over deze voorstellen tot wijziging van het wetsvoorstel.

De brief van de minister, alle amendementen en moties kunt u ook op tweedekamer.nl vinden.

Stemmingen in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel

Na het plenaire debat hoeft de Tweede Kamer alleen nog te stemmen over de amendementen en de moties en daarna over het gehele wetsvoorstel. Deze stemming stond op de agenda voor donderdag 15 december, maar de stemming is nog niet geweest. Op 15 december heeft de heer Bontenbal, lid van de CDA-fractie, namens de CDA- en D66-fractie verzocht om uitstel van de stemmingen omdat ze verschillende aspecten van het wetsvoorstel nog even willen bestuderen. De stemmingen zijn op 20 december 2022 tussen 15:00 en 16:00 gepland.