Tweede Kamer kijkt naar wetsvoorstel bescherming klokkenluiders

Het wetsvoorstel bescherming klokkenluiders, dat de huidige Wet Huis voor klokkenluiders zal vervangen, is op 1 juni 2021 ingediend bij de Tweede Kamer.

Vervolg wetstraject

Na de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, volgt een mondelinge behandeling waaraan alle Tweede Kamerleden kunnen deelnemen (plenair debat). Nadat de Tweede Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd, zal het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gaan. Als de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel heeft ingestemd, dan ondertekenen de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wettekst. Na publicatie in het Staatsblad kan de wet ingaan. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet vanaf december 2021 gaat gelden, en dan in de plaats komt van de huidige Wet Huis voor klokkenluiders. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Lees het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel en alle bijbehorende stukken vindt u op tweedekamer.nl.