Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het proces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: de Tweede Kamer ging in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wetsvoorstel, en de directeur van Bureau Integriteit van de Gemeente Amsterdam vertelt hoe zij werken aan een integere organisatie. Voor ambtenaar én burger.

Terugblik commissiedebat: wetsvoorstel verbeteren en boete voorkomen

Tijdens het commissiedebat van 21 april 2022 ging minister Bruins Slot in gesprek met de Kamerleden over het wetsvoorstel. Ze beantwoordde vragen en gaf aan de Kamer voor de zomer nog te informeren over o.a. het aangepaste wetsvoorstel, het wettelijk verankeren van de preventietaak van het Huis en bescherming van familieleden van klokkenluiders.

Terugblik commissiedebat: wetsvoorstel verbeteren en boete voorkomen

‘Als overheid moet je door en door betrouwbaar zijn’

Bij de gemeente Amsterdam werkt Bureau Integriteit al sinds 2000 aan een goed meldproces en meer integriteit. Medewerkers en burgers kunnen aankloppen met meldingen. Directeur Jeanine Kooistra vertelde ons hoe het bureau werkt en hoe ze integriteit in alle lagen van de organisatie dagelijks zichtbaar proberen te maken. "Als de hoogste baas erover gaat, is het altijd een factor die zwaar weegt."

‘Als overheid moet je door en door betrouwbaar zijn’

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.