Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het wetgevingsproces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: de wijzigingen in het wetsvoorstel op een rijtje, we vragen u om uw mening, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken vraagt de Raad van State om een snel advies, de nieuwe wetstekst en aandacht voor onze mediakit.

Kamercommissie vraagt Raad van State om versneld advies over het wetsvoorstel

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken besprak op 7 juli de verdere procedure van het aangepaste wetsvoorstel. De commissie hoopt dat de Raad van State voor 1 september een advies over het wetsvoorstel kan uitbrengen, wil in september een technische briefing laten houden door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wil vervolgens in oktober een rondetafelgesprek plannen met wetenschappers en andere stakeholders.

Kamercommissie vraagt Raad van State om versneld advies

Wijzigingen in voorstel Wet bescherming klokkenluiders

In de Kamerbrief van 29 juni schrijft minister Bruins Slot welke wijzigingen van het wetsvoorstel in de tweede nota van wijziging staan. Die gaan o.a. over de definities van een misstand en benadeling, anoniem onderzoek aanvragen bij het Huis voor klokkenluiders, het zwijgbeding en bescherming van interne onderzoekers. We zetten deze belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje.

Wijzigingen in voorstel Wet bescherming klokkenluiders

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken, loopt over een plein.

Geef uw mening over onze website!

We hopen u zo goed mogelijk te informeren. Wat mist u nog? Vul in een paar minuten onze enquĂȘte in en help zo onze informatievoorziening te verbeteren!

Wat vindt u van deze website?

Download de mediakit!

Met de komende Wet bescherming klokkenluiders komen er mogelijk veranderingen in uw organisatie aan. Hoe bereidt u uw personeel hierop voor? In onze mediakit vindt u handige materialen die ook kunnen helpen bij de communicatie rond dit thema.

Tekst wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders aangepast

Na de tweede nota van wijziging zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel. De doorlopende tekst op onze website hebben wij inmiddels ook aangepast. De meest actuele versie vindt u vanaf nu op deze pagina, met vermelding van de versiedatum.

Tekst Wet bescherming klokkenluiders

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.