Kamercommissie vraagt Raad van State om versneld advies

Afgelopen week informeerde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer over het aangepaste wetsvoorstel en de wijzigingen daarin. Daarop kwam de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 7 juli 2022 bijeen voor een procedurevergadering. Daarin werd onder andere besloten een versneld advies aan de Raad van State te vragen.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bereidt onderwerpen voor, verkent de standpunten daaromheen en zoekt regelmatig contact met de samenleving. In de procedurevergadering doen zij dat voor belangrijke onderwerpen die meestal ook in de Kamerdebatten terugkomen. Tijdens de vergadering van 7 juli werd o.a. gesproken over de verdere behandeling van het implementatiewetsvoorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders.

Planning en activiteiten komende maanden

De commissie vraagt een versneld advies aan de Raad van State – liefst voor 1 september 2022. Ook zal in september dan een technische briefing worden gepland met ambtenaren van BZK en vindt nog een wetenschappelijke toets plaats. De wetenschappers worden in oktober ook uitgenodigd voor een rondetafelgesprek met Kamerleden en andere stakeholders.

Initiatiefnota

Kamerlid Omtzigt bracht eerder een initiatiefnota uit met vragen en suggesties voor verbetering van het wetsvoorstel. Daar zijn punten uit meegenomen in het aangepaste wetsvoorstel, en sommige punten worden nog verder onderzocht. Verder wordt er schriftelijk overleg gevoerd over de initiatiefnota met vragen aan zowel de heer Omtzigt als de minister van BZK. De leden van de vaste commissie zullen uiterlijk op 22 juli hun vragen inbrengen.