Veilig werkklimaat: Regiobijeenkomst Amersfoort op 14 mei

Een sociaal veilig werkklimaat is momenteel een veel besproken onderwerp. In de media, met regiovrienden en op het werk. Want hoe zorgen we er samen voor dat dat iedereen zich daar prettig en veilig voelt? En zich durft uit te spreken op het moment dat dat niet zo is? Hoe zorg je ervoor dat je het als werkgever goed geregeld hebt, maar blijft het ook gewoon collegiaal?

Logo een veilig werkklimaat

Op dinsdag 14 mei 2024 wordt in Amersfoort een bijeenkomst georganiseerd over een veilig werkklimaat om die vragen te bespreken. Speciaal gericht op de ondernemers en het mkb van Amersfoort en omgeving (midden-Nederland). Tijdens deze middagbijeenkomsten zijn er workshops, een expositie, netwerkgelegenheid en kunnen ondernemers met concrete vragen over een sociaal veilig klimaat langs komen. 

Programma in het kort

15.30-16.00 uur | Ontvangst en expositie
16.00-17.00 uur | Workshops
- hoe voer je het goede gesprek? 
- wat moet ik geregeld hebben? o.l.v. Huis voor Klokkenluiders 
17.00-18.00 uur  | Expositie en kennismarkt | Borrel en netwerkmoment
Deelname is kosteloos 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: https://www.eenveiligwerkklimaat.nl/agenda/regiobijeenkomsten 
 
We delen deze uitnodiging graag met de ondernemers van midden-Nederland! Kent u organisaties voor wie deze bijeenkomst interessant kan zijn? Deel deze uitnodiging gerust.

Meer weten?

Deze regiobijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de campagne Veilig Werkklimaat; een initiatief van verschillende samenwerkingspartners. Deelnemers van verschillende publieke en private organisaties dragen bij aan de vormgeving en activiteiten van de campagne. De campagne komt mede voort uit de aanscherping van de Wet bescherming klokkenluiders en sluit aan bij het brede maatschappelijke debat rond incidenten over grensoverschrijdend gedrag en hoe daar goed mee om te gaan.
 
Op het campagneplatform www.eenveiligwerkklimaat.nl staan de verschillende activiteiten en is inspiratie te vinden over een veilig werkklimaat. De regiotour voor ondernemers faciliteert de uitwisseling van kennis en inspiratie over het creëren van een veilig werkklimaat. En geeft aandacht aan de uitdagingen en positieve effecten daarvan voor kleine en middelgrote bedrijven.