Campagne Veilig werkklimaat in 2024

Ook in 2024 gaat de campagne Veilig werkklimaat door! Er komen nieuwe netwerkbijeenkomsten voor coördinatoren, leidinggevenden, vertrouwenspersonen, compliance officers en HR-medewerkers. De data hiervan zijn nog niet bekend, dus houd de nieuwsbrief in de gaten. 

In de campagne Veilig werkklimaat werken publieke en private werkgevers samen aan een veilig werk- en meldklimaat. De campagne is bedoeld om de kennis over de Wet bescherming klokkenluiders te vergroten en draagt bij aan de bewustwording van het belang van een veilig werkklimaat. In dit kader zijn er diners en netwerkbijeenkomsten met workshops georganiseerd, waarin deelnemers kennis en ervaring uitwisselden, dilemma’s bespraken en netwerkpartners ontmoetten.

Deelnemers workshop 'Met andere ogen' tijdens netwerkbijeenkomst 10 november 2023.