Sfeerimpressie eerste activiteiten campagne veilig werk- en meldklimaat

Dit voorjaar zijn verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd als onderdeel van de campagne Veilig werk- en meldklimaat*. Het doel van de activiteiten en bijeenkomsten is om onderling kennis te delen en de bewustwording te vergroten van het belang van een veilig werkklimaat.

Diner pensant

Op 6 juni spraken CEO’s en leidinggevenden in de private en publieke sector elkaar tijdens een diner pensant. Gespreksonderwerpen waren de uitdagingen waar werkgevers voor staan, het bespreekbaar maken van zaken en mogelijke aandacht voor het thema ‘Veilig werkklimaat’ op middelbare scholen. Deelnemers vonden het inspirerend om te zien hoe andere werkgevers werken aan een veilig werkklimaat, voorbij de grenzen van de eigen sector.

Netwerkbijeenkomst

Op 16 juni vond in Utrecht een netwerkbijeenkomst plaats voor leidinggevenden, coördinatoren, vertrouwenspersonen en compliance-officers. De middag begon met een duo-interview met Loes Wevers en Raimond Roumimper. Wevers, vertrouwenspersoon in de private sector en advocaat, had als boodschap aan werkgevers: “Geen paniek, wees voorbereid”. Raimond Roumimper, vertrouwenspersoon in de publieke sector, gaf werkgevers het advies om een succesfactor te maken van een veilig werkklimaat.

Tijdens de netwerkbijeenkomst vonden diverse workshops plaats, zoals: een rollenspel met dilemma’s (hoe voer je het goede gesprek?), een workshop over het belang van de employee voice, ‘Speak Up’, over het meekrijgen van de eigen organisatie, en een workshop met vragen en antwoorden over de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. De deelnemers vonden het jammer dat zij maar één workshop konden volgen. Gelukkig konden zij tijdens de netwerkborrel doorvragen, nader kennismaken en contactgegevens uitwisselen. Genoeg stof voor een volgende bijeenkomst!

Vervolgactiviteiten

Komend najaar worden nog twee diners pensants voor CEO’s en leidinggevenden georganiseerd. En op 10 november volgt in Utrecht een tweede netwerkbijeenkomst voor leidinggevenden, coördinatoren, vertrouwenspersonen en compliance-officers, dus houd uw agenda die middag vrij!

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten in het kader van de campagne Veilig werk- en meldklimaat? Geef uw belangstelling dan door via het contactformulier op www.wetbeschermingklokkenluiders.nl.

*De campagne Veilig werk- en meldklimaat is een samenwerking tussen publieke en private werkgevers en wordt ondersteund en gefaciliteerd door de VNG, Bureau &Maes, Beeldr en het ministerie van BZK.