Ook kleine werkgevers mogen samenwerken bij interne meldprocedures

Ook kleinere werkgevers (met minder dan 50 werknemers) mogen middelen delen om meldingen in ontvangst te nemen en naar deze meldingen onderzoeken uit te voeren. De Europese Commissie heeft dit nu duidelijk gemaakt. 

Middelen delen toegestaan

Het was al duidelijk dat private werkgevers met 50-249 werknemers middelen mochten delen om meldingen in ontvangst te nemen en naar deze meldingen onderzoeken uit te voeren. Dit staat in de Europese klokkenluidersrichtlijn (artikel 8, zesde lid) en de Wet bescherming klokkenluiders (artikel 2, vierde lid). Deze werkgevers kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik maken van een meldloket, (externe) vertrouwenspersonen en onderzoekscapaciteit. Daarmee kunnen zij kosten besparen.

Er zijn ook werkgevers met minder dan 50 werknemers die een interne meldprocedure moeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan werkgevers in de financiële sector. Eerder was onduidelijk of deze kleine werkgevers ook middelen mogen delen. De Eerste Kamer stelde hierover in april van dit jaar een vraag aan de minister van BZK. De minister antwoordde dat het niet duidelijk was of de Europese richtlijn het toestaat en er daarom overleg plaatsvond met de Europese Commissie. Kortgeleden heeft de Europese Commissie toegelicht dat ook werkgevers met minder dan 50 werknemers middelen mogen delen. 

Er wordt een wetsvoorstel voorbereid tot wijziging van de Wet bescherming klokkenluiders. Daarin zullen ook de rechten van kleine werkgevers op samenwerking worden verduidelijkt. Maar kleine werkgevers (met minder dan 50 werknemers) mogen ook nu al gebruik maken van deze mogelijkheid. Volgens de uitleg van de Europese Commissie is dit namelijk niet in strijd met de richtlijn.