Brief aan Eerste Kamer beantwoordt vragen Wet bescherming klokkenluiders

Minister Bruins Slot (BZK) stuurde op 3 juli 2023 een brief naar de Eerste Kamer. Hierin beantwoordt zij nadere vragen van de Eerste Kamer over de Wet bescherming klokkenluiders.

Nadere vragen

De Eerste Kamerleden hebben vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

  • het intern meldloket (bij werkgevers);
  • geheimhoudingsbedingen;
  • het criterium ‘maatschappelijk belang’;
  • de aanwijzing van bevoegde autoriteiten bij lagere regelgeving;
  • het volgende wetsvoorstel;
  • (on)zekerheid voor klokkenluiders.

De antwoorden van de minister zijn te lezen in de Kamerbrief. Een afschrift van de brief is aan de Tweede Kamer gestuurd.

Eerdere vragen

Op 16 maart 2023 had de minister per brief geantwoord op eerdere vragen van de Eerste Kamer. Lees hier haar antwoorden op de eerder gestelde vragen.