Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

In de maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de Wet bescherming klokkenluiders en de campagne ‘veilig werk- en meldklimaat’. Deze keer blikken we terug op het commissiedebat in de Tweede Kamer van 13 september. Hierin werd de voortgang van het dossier Wet Bescherming klokkenluiders besproken. En in ander nieuws: op 10 november vindt de (gratis) netwerkbijeenkomst ‘veilig werk- en meldklimaat’ plaats. Vergeet u niet in te schrijven, want vol is vol! Tot slot besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan de brochure ‘Communiceren over integriteit’, met daarin nuttige inzichten en tips voor integriteitsprofessionals.  

Terugblik commissiedebat 13 september

Op 13 september vond in de Tweede Kamer een commissiedebat plaats met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Het commissiedebat ging over de voortgang van het dossier Wet Bescherming klokkenluiders. Kamerleden van de SP, VVD, D66 en het CDA stelden daarbij vragen over verschillende onderwerpen, zoals het fonds ter ondersteuning van klokkenluiders. Verder benadrukte de staatssecretaris dat het belangrijk is dat signalen van werknemers serieus worden genomen en dat de campagne ‘Veilig werk- en meldklimaat’ in 2024 wordt voortgezet om werkgevers hierin te blijven ondersteunen. Op de website van de Tweede Kamer vindt u het volledige (concept)verslag van het commissiedebat. Ook alle agendapunten en stukken van het debat kunt u daar lezen. 

Zie ook: Terugblik commissiedebat: wetsvoorstel verbeteren en boete voorkomen

Uitnodiging netwerkbijeenkomst ‘Veilig werk- en meldklimaat’

Hoe herkent u signalen over het werkklimaat in uw organisatie en hoe gaat u daarmee om? Wat betekent de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders voor werkgevers? De tweede netwerkbijeenkomst ‘veilig werk- en meldklimaat’ beantwoordt deze vragen. De bijeenkomst vindt plaats op 10 november 2023 in de Social Impact Factory (Vredenburg 40, Utrecht). De middag staat in het teken van kennismaking en kennisuitwisseling. In verschillende workshops staan dilemma’s, ervaringen en instrumenten centraal die bijdragen aan een veilig werk- en meldklimaat. Er is een afsluiting met een netwerkborrel om 17.00 uur.

Wilt u gratis meedoen? Vul hier het inschrijfformulier in. Toch nog niet helemaal overtuigd? Bekijk deze pagina voor een impressie van de eerdere activiteiten in het kader van de campagne. De netwerkbijeenkomst is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met partners uit de publieke en private sector.

Brochure Communiceren over integriteit

Communiceren over integriteit is belangrijk, maar niet altijd makkelijk. Daarom ontwikkelde het Huis voor Klokkenluiders de brochure ‘Communiceren over integriteit’. De brochure bevat inzichten en tips voor integriteitsprofessionals. De informatie is gebaseerd op gesprekken en interviews met communicatie- en integriteitsprofessionals uit de publieke en private sector. 

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.