Wat zijn uw ervaringen met de Wet bescherming klokkenluiders? Laat het ons weten!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek zijn benieuwd naar uw ervaringen met de Wet bescherming klokkenluiders. Wij nodigen u van harte uit om uw ervaringen met ons te delen in een korte enquête. Invullen duurt ongeveer 10-15 minuten en kan tot en met vrijdag 16 augustus om 17:00 uur.

Enquête voor werkenden en werkgevers

De enquête is bedoeld voor:
•    Werkgevers in de publieke en private sector; en
•    Werkenden: personen die werkzaam zijn (geweest) in loondienst, als stagiair, als vrijwilliger of als zzp’er.

Klik op de enquête die op u van toepassing is: 

Enquête voor werkgevers
Enquête voor werkenden (potentiële melders)

Waarom deze enquête?

De vragen in deze enquête zijn onderdeel van de invoeringstoets op de Wet bescherming klokkenluiders. De invoeringstoets is een tussentijdse evaluatie van de ervaringen die werkenden en werkgevers in de praktijk met een nieuwe wet hebben. Signalen en knelpunten van burgers, organisaties en bedrijven over de werking van nieuwe regelgeving worden hiermee in een vroeg stadium in beeld gebracht . De uitkomsten van de invoeringstoets kunnen worden gebruikt om  het beleid, de uitvoerbaarheid en de dienstverlening rondom de wet te verbeteren. SEO voert de invoeringstoets uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De Wet bescherming klokkenluider is de herziening van de Wet Huis voor klokkenluiders uit 2016. De nieuwe wet is op 18 februari 2023 in werking getreden. Daarmee is de Europese klokkenluidersrichtlijn (RL 2019/1937) geïmplementeerd. 

Waarborg van uw privacy

Uw antwoorden op de vragen van de enquête blijven anoniem. Ze zijn alleen toegankelijk voor de onderzoekers van SEO om het onderzoek uit te kunnen voeren. De resultaten van de op te leveren rapportage zijn niet herleidbaar tot personen. 

Contact

Heeft u vragen over de enquête of over de invoeringstoets? Neem dan contact op met SEO Economisch Onderzoek: onderzoek-wbk@seo.nl

Hartelijk dank voor uw bijdrage!