FAQ: Wat zijn de consequenties als mijn organisatie nog niet voldoet aan de wet?

Wat zijn de negatieve gevolgen voor werkgevers die niet voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders? In dit artikel vatten we het antwoord samen op vraag 18 uit het overzicht met veelgestelde vragen (FAQ): ‘Wat zijn de consequenties als mijn organisatie nog niet voldoet aan de wet?’ 

Werknemers kunnen allereerst via de rechter afdwingen dat hun werkgever de interne meldprocedure op orde brengt. Volgens de Wet bescherming klokkenluiders moeten werkgevers met 50 of meer werknemers namelijk een interne meldprocedure hebben. In sommige gevallen geldt deze verplichting ook voor werkgevers met minder dan 50 werknemers (zie vraag 1 van de FAQ). 

Ten tweede kan de rechter strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties opleggen wanneer de werkgever handelt in strijd met de wet. Zo kan een werkgever die de identiteit van de melder openbaar maakt, schuldig worden bevonden aan schending van de wettelijke geheimhoudingsplicht. Hierop staat een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie.

Ten derde lopen werkgevers die niet voldoen aan de wet een groter risico dat werknemers (vermoedens van) misstanden naar buiten brengen. Organisaties die voldoen aan de wet dragen bij aan een veilig werkklimaat, waarin zaken eerder intern opgelost worden. In onze toolkit vindt u alle informatie die u nodig heeft om dit in orde te maken. Voor het volledige juridische antwoord verwijzen u graag naar FAQ vraag 18