Een sneak peek van onze nieuwe begrippenlijst

Een wetsvoorstel zit vol juridische en technische begrippen. En de betekenis van zo’n woord luistert vaak nauw. Daarom gebruiken we ze op deze website soms ook. Nu is er een begrippenlijst beschikbaar waarin de betekenis van veel begrippen staat uitgelegd. De begrippenlijst is bedoeld als hulpmiddel om de teksten op deze website en het wetsvoorstel beter te begrijpen. 

Van ‘demotie’ tot ‘melder’

Dat er lastige woorden in de begrippenlijst staan, spreekt voor zich. Het woord ‘demotie’ (een vorm van benadeling waarbij de werknemer een lagere functie of taken krijgt) is er niet een dat de meeste mensen dagelijks tegenkomen. Maar het woord ‘melder’ lijkt misschien geen woord dat we uit hoeven te leggen. Toch doen we dat wel, zodat iedereen die begrippen in dezelfde context bekijkt. Een melder is dus ‘iemand die een melding doet van een vermoeden van een misstand in de context van werkgerelateerde activiteiten’.

Andere begrippen uit de lijst

Deze lijst is een begin; als er nieuwe onduidelijke begrippen zijn, voegen we die toe. Een kleine greep uit de begrippenlijst tot nu toe: