Nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beëdigd

Op 2 juli 2024 is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Judith Uitermark van NSC, officieel beëdigd. Minister Uitermark heeft de eed afgelegd ten overstaan van de Koning.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Judith Uitermark.

Judith Uitermark brengt een schat aan ervaring mee naar het ministerie, na eerder te hebben gewerkt als rechter strafrecht, kinderrechter en als landelijk coördinator Mediation in Strafzaken. In haar nieuwe rol zal minister Uitermark verantwoordelijk zijn voor het toezicht op nationale veiligheid, openbare orde en andere kerntaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Judith Uitermark: "Een overheid die zorgt voor goed bestuur en naast mensen staat. Een overheid die bijdraagt aan vertrouwen en die mensen ook ruimte biedt om zelf oplossingen te vinden. Daar ga ik mij voor inzetten bij BZK, het ministerie dat waakt over de grondrechten en de democratie. Een belangrijke basis, die we moeten versterken." In het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 van PVV, VVD, NSC en BBB staat ook: “De bescherming van klokkenluiders wordt versterkt.”

De komende weken zal minister Uitermark kennismakingsgesprekken voeren met belangrijke stakeholders en een overzicht krijgen van lopende en toekomstige projecten binnen het ministerie.