Gratis juridische ondersteuning voor klokkenluiders

Klokkenluiders komen vanaf 1 februari in aanmerking voor gratis rechtsbijstand of mediation. De staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de minister voor Rechtsbescherming en het Huis voor klokkenluiders hebben hiervoor een regeling getroffen. Zij hebben de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd deze uit te voeren in samenwerking met het Huis voor klokkenluiders.

Rechtsbescherming afdwingen

De regeling is bedoeld om klokkenluiders beter in staat te stellen hun rechtsbescherming af te dwingen. Wie gebruik wil maken van de regeling, kan terecht bij het Huis voor klokkenluiders. De afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders beoordeelt of sprake is van een redelijk vermoeden van een maatschappelijke misstand zoals bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders.

Verwijzingsbrief van Huis voor klokkenluiders

Als de afdeling advies tot de conclusie komt dat er juridische ondersteuning nodig is, omdat mogelijk sprake is van benadeling of strafbaarstelling als gevolg van een melding van een vermoeden van een misstand, geeft ze een verwijzingsbrief af aan de persoon voor rechtsbijstand en/of mediation. Daarmee kan diegene zich bij de Raad voor Rechtsbijstand melden voor gesubsidieerde rechtsbijstand door een advocaat en/of een mediator. Bij de toekenning van de rechtsbijstand geldt geen inkomens- en vermogenstoets. Ook wordt er geen eigen bijdrage gevraagd. 

Maatschappelijk belang

Vaak raken klokkenluiders verstrikt in kostbare juridische procedures, meldt het Huis voor klokkenluiders in zijn laatste jaarverslag. Dat weerhoudt hen er vaak van om hun nek uit te steken. Staatssecretaris Van Huffelen en minister Weerwind hopen dat meer mensen door de gratis rechtsbijstand en mediation maatschappelijke misstanden durven aan te kaarten. "Een klokkenluider meldt namelijk iets in het maatschappelijk belang en mag er daarom niet alleen voor staan", aldus de staatssecretaris. 

Voor de rechtsbijstand en mediation komen overigens niet alleen (potentiële) melders in aanmerking, maar ook betrokken derden en mensen die de melder bijstaan. Ook dit is geregeld in de Subsidieregeling rechtsbijstand en mediation Wet bescherming klokkenluiders.