Uitbreiding kring van beschermden

Met de Wet bescherming klokkenluiders krijgen meer mensen ondersteuning en bescherming tegen nadelige gevolgen bij de melding van een vermoedelijke misstand. Niet alleen werknemers en ambtenaren worden beschermd, maar bijvoorbeeld ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers van werk en aandeelhouders. Ook naasten die de melder bijstaan worden beter beschermd. Op deze pagina leest u welke personen die voor uw organisatie werken binnenkort ook bescherming krijgen.

Huidige groep

De wet biedt nu alleen bescherming aan (oud-) werknemers en ambtenaren. Het Huis voor klokkenluiders biedt naast ondersteuning aan werknemers en ambtenaren ook ondersteuning aan zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs.

Werkgerelateerde activiteiten

In de nieuwe wet spreekt men over ‘werkgerelateerde activiteiten’. Dit is het verrichten van werkzaamheden, ongeacht de aard van de werkrelatie. Of dat nu een arbeidsovereenkomst is, een opdrachtnemers/opdrachtgeversrelatie, een dienstverleningsrelatie of iets anders.

Ook aandeelhouders en sollicitanten worden beschermd. Onder andere de volgende personen krijgen op grond van deze nieuwe definitie bescherming:

  • werknemers en ambtenaren;
  • zzp’ers, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs;
  • sollicitanten;
  • leveranciers, aannemers en onderaannemers (of personen die werken onder verantwoordelijkheid van deze personen);
  • personen in leidinggevende organen, zoals leden van een raad van commissarissen;
  • aandeelhouders;
  • personen die de melder bijstaan, zoals een vertrouwensadviseur;
  • familieleden en collega’s van de melder, als zij een werkrelatie hebben met degene tegen wie de melding is gericht;
  • interne onderzoekers en degenen die een interne melding in behandeling nemen.

Beschermde meldingen

Wilt u meer weten over welke soort meldingen beschermd zullen worden door de Wet bescherming klokkenluiders? Lees dan verder op de pagina Uitbreiding beschermde meldingen.